Workshop Energetisch coachen met coachmodel

Workshop Energetisch coachen met coachmodel op 30 september in Rotterdam. Het coachmodel verloopt van vraagstukken tot en met bezieling. Je leert hoe je ervaringsgericht kunt coachen: uit het hoofd in het lichaam. Bewust worden wat speelt. Op elke stap van het coachmodel zijn er energetische interventies mogelijk. De opzet van de workshop Energetisch coachen is energetisch ervaren en laten ervaren.In een kleine groep ga je aan de gang met energetisch coachen. Je bent coach of begeleider van mensen. Je wilt dit ervaringsgerichte coachen erbij leren.

bestuurslid Zonder Einde

Deze week mijn laatste bestuursvergadering bijgewoond als bestuurslid van de stichting Zonder Einde, de stichting die het werk van Hans Korteweg faciliteert.
Altijd fijn om wijze afscheidswoorden te ontvangen, zoals: “heldere kijk op zaken; als je op je best bent leid je de mensen om je heen onopgemerkt; richting- en koersgevend”.
Hans Korteweg heeft diverse boeken geschreven over persoonlijke ontwikkeling en over Dzogchen; hij heeft indertijd het ITIP opgericht, verder Het Grote Werk en 15 jaar geleden Zonder Einde. Dat vrijwilligerswerk heb ik met liefde gedaan en na 15 jaar is het goed zo. Tijd voor niets, tijd voor iets nieuws; ik ben benieuwd.

4 juni workshop Energetisch Coachen

 • Workshop Energetisch Coachen
 • Datum en locatie: zaterdag 4 juni 2022 in Rotterdam, Melanchthoncollege Schiebroek, makkelijk bereikbaar met OV, gratis parkeren.
 • Tijd 10.15 – 16.45 uur.
 • Kosten zijn € 175,- BTW vrij.
 • Je hebt een coachopleiding gevolgd en/of je coacht mensen.
 • 4 tot 10 deelnemers

Meld je vóór 16 mei aan via contact. Schrijf erbij welke coachopleiding en/of welk coachwerk je hebt en wat je motivatie voor de workshop Energetisch Coachen is.

Het enneagram als coachmodel gaat van Problemen, Doelen, Het probleem, Het doel, Onbewuste schok, Nieuwe wegen, Drempel over, Nieuwe route, Bewuste schok toe naar Het leven.
Elke stap van het coachmodel ervaar je energetisch in korte oefeningen.
Vervolgens oefen je als coach met een cliënt en andersom.

Alles is energie, zo ook Energetisch Coachen

Uit Inleiding Energetisch coachboek: “

Alles bestaat uit energie, deze letters, de drager ervan, het kopje waaruit je drinkt, en wellicht ongrijpbaarder: het contact tussen coach en coachee. In dat contact gaat het over en weer en bij coaching gaat het bij uitstek om wisselwerking, om gelijkwaardig contact.

Hoe kun je als coach deze energie meer bewust worden, benutten en inzetten? Hoe kan de coachee dit vervolgens ook doen en zijn eigen rol en verantwoordelijkheid daadwerkelijk ervaren?

Op welke principes is het vak Energetisch Coach gebaseerd? 1. Bij energetisch coachen vormen de lichamelijke ervaring van de coachee en de waarneembare lichaamsuitingen het uitgangspunt van het proces. Wanneer psychische problemen niet zijn verwerkt, blijven ze knagen en ze belemmeren ons in het contact met onszelf, en met onze omgeving. Wanneer bijvoorbeeld iemand bij je komt met de spreekwoordelijke steen op de maag, dan kun je …”

Het Energetisch coachboek is Els Pet aan het schrijven in 2021

Vraag Els Pet over Energetisch coachboek
Lucht licht beweging energie

Energetisch coachproces

Uit het Voorwoord van boek Energetisch Coachproces:

Het brede terrein van Energetisch Coachproces staat in historisch perspectief met een sprong door 3 eeuwen heen. […] Er bestaan veel soorten energetisch begeleiden zoals reiki, taichi, doorgevingen, healing, aura’s, beweging, voeding, vitaminen, opstellingen, voice dialogue, dromen, enz. Daarom benadruk ik dat wij het hier hebben over de combinatie van Energetica en Coachen. We werken met lichaamswerk, subtiele energie, chakra’s, energieveld innemen, bescherming opbouwen, enz. om toe te passen in een coachtraject, zo mogelijk te helen. Bij coaching gaat het erom dat de coachee zelf de oplossing voor problemen vindt. In het energetische lichaam ligt wijsheid opgeslagen die je kunt gebruiken voor het oplossen van problemen en het stimuleren van het zelfhelend vermogen en zelfbescherming. […]

In beweging brengen

“In beweging brengen met energetisch coaching

Sta je weleens verstijft van schrik? Ik laatst nog, toen ik met de fiets vaart wilde maken en een auto door rood reed. Gelukkig stond ik meteen stokstijf stil, anders had ik dit niet geschreven. Meestal zet je onbewust spanning in je lichaam vast op een wijze waarop je jezelf ongewenst afremt: je deinst terug voor iets, je hebt een baksteen in je maag, je doet vooral iets niet. Zoals cliënt Sam die ineengedoken tegenover me zit; ze voelt zich niet gehoord op het werk, ze weet niet of haar contract verlengd zal worden. Geleidelijk ontdekken we haar wensen en met behulp van energetische oefeningen leert ze – juist ook fysiek – haar ruimte in te nemen op het werk.
Ieder heeft in de loop van het leven eigen overlevingspatronen opgebouwd; veel mensen krijgen daar vroeg of laat last van. Als Energetisch Coach onderzoek je samen met de cliënt waar blokkades en ongewenste patronen optreden, wat de krachtbronnen zijn, hoe de levensenergie weer gaat stromen.

In de opleiding Energetisch Coach leer je energetische interventies bij cliënten toe te passen, zodat ze beter naar hun lichaam luisteren, daadwerkelijk energie ervaren i.p.v. alleen iets te bedenken.
Begeleid jij mensen en wil je jezelf en anderen letterlijk in beweging brengen? Doe mee met de opleiding Energetisch Coach.”

Trainer opleiding Energetisch Coach Els Pet

Schaduw geeft schoonheid Couperus

Ooit heb ik Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd en van Louis Couperus veel boeken gelezen. In 2018 verscheen de mooie uitgave Het snoer der ontferming. Het poëtische proza levert juweeltjes op, zoals

Onbezoeldelde lelies en onbewolkte maneschijn zijn schoon, maar lelies, over welke de wind ging en maan, waarover een wolk trekt, zijn schooner. Een rimpel geeft soms schoonheid aan een gelaat, dat, rimpelloos, zonder uitdrukking was. Schaduw en schemer geven de schoonste schoonheid.” Uit: Het snoer der ontferming van Couperus 2018, blz. 118, 119.

Als coach en trainer onderzoek ik samen met de coachee en de deelnemers de schaduwkanten, de aandachtspunten en de mooie kanten daarvan.

Een andere: […] zoo dit nu eenmaal dit alles is, het beter is de onmetelijke vergissing der groote goden te aanvaarden. En te doen wat wij kunnen en te aanvaarden wat ons geboden wordt. Idem, blz. 365

Het waarom is vaak een onoplosbare vraag. Met een situatie leren omgaan, het leven aanvaarden zoals het komt, doen wat je te doen staat. En genieten van de schoonheid en schaduw. In deze teksten zie ik overeenkomst met het motto uit de header van deze website: Maak van het moment zelf gebruik, hoe de situatie ook is, en aanvaard en respecteer alles.

Gelijkwaardige veilige intervisie

Intervisie binnen je organisatie of juist niet?

 • N.B. Vragen over begrippen of intervisiemethoden? Mail me.

  Compententies voor intervisie
  De beroepsvereniging voor coaches – NOBCO – heeft in 2016 competentieraamwerk voor intervisie opgesteld. Dit kan een prima leidraad zijn om onze eigen wijze van werken als senior- en mastercoaches in de intervisie te bezien. Mijn ervaring met al die verschillende intervisiegroepen – als deelnemer en als begeleider – is dat de kernbegrippen gelijkwaardigheid, veiligheid, durf en vertrouwen nog essentiëler zijn voor de wijze waarop de vraaginbrenger en de intervisiegenoteneen een casus/vraag/probleem aanpakken.

  Casus of inbrenger?
  In organisaties worden vaak cases besproken. Wanneer een intervisiegroep binnen een organisatie, afdeling of cluster is opgezet, willen de deelnemers het graag over de inhoud van de casus hebben. De vraaginbrenger heeft het over een derde persoon, een klant, cliënt of patiënt. Deze zakelijke informatieuitwisseling voelt vaak veilig. De intervisiegroep onderzoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Onder andere de Incidentmethode is voor zo’n casusbespreking een goed werkend intervisiemodel.
  De persoonlijke vetes, onderlinge relaties, belangentegenstellingen, verborgen agenda’s, competitie, machtsspelletjes blijven echter ondergronds. Zelden komt binnen organisaties aan de orde waarmee de vraaginbrenger zelf worstelt of waarom het diegene zo raakt.

  Persoonlijke intervisie binnen organisatie?
  Hoe veilig en gelijkwaardig is intervisie binnen de organisatie? In hoeverre durft iemand zichzelf en de groep te vertrouwen dat de inbreng niet in een ander verband tegen diegene wordt gebruikt? Ik zal niet de laatste zijn die zoiets heeft meegemaakt.
  De structuur van het intervisiemodel biedt een kader. Maar een ervaren intervisievoorzitter is nodig voor het leren metacommuniceren over wat er gebeurt tijdens de intervisie, over achterliggende patronen, motivaties en belangen, relaties tussen de groepsleden, enz. Dan nog: in hoeverre durft iemand zich kwetsbaar op te stellen, zich bloot te geven tijdens zo’n intervisieronde? Hoe gelijkwaardig zijn de deelnemers?

  Externe intervisie
  Ik pleit voor een intervisiegroep met mensen van buiten de afdeling of organisatie. Dit vergroot het draagvlak op een gelijkwaardige, veilige groep waarin de deelnemers met durf en vertrouwen hun persoonlijke vraag kunnen inbrengen. Zo nodig kan een externe intervisiebegeleider in de beginperiode of een tussenevaluatie de groep op weg helpen.

  Goed functionerende intervisiegroep
  Mijn ervaringen met een gevorderde groep zijn onder andere:

 • Wat wordt besproken in de groep komt overeen met het innerlijk beleven en het bewustzijn van de vraaginbrenger.
 • Ieder mag zichzelf zijn.
 • Er is sprake van onderling vertrouwen. De vraaginbrenger en de overige deelnemers durven elkaar een spiegel voor te houden en een eigen vraag in te brengen, want de casus gaat tenslotte eerder over de inbrenger zelf dan over derde personen in die casus.
 • Professionele betrokkenheid bij gevoeligheden zonder overgevoelig te reageren.
 • De Balintmethode en de “roddel”methode zijn goede modellen als handvat voor de intervisieronde in zo’n groep.
 • Metacommunicatie en opbouwende feedback zijn essentiële hulpmiddelen.
 • Open staan voor elkaar zonder meningen en oordelen op de voorgrond te plaatsen.
 • Dan kunnen levensvragen en werkvragen veilig en gelijkwaardig besproken worden.

  Intervisie voorbij
  Als al jouw of mijn overgevoeligheden en angsten en patronen niet meer spelen, is intervisie – klankborden, uitwisselen van mogelijkheden enz. – overbodig voor een coach? Volgens mij is het dan nog steeds stimulerend om uit te wisselen hoe ik ook met cliënten kan omgaan.