Visie CommCoach

Toelichting kernwoorden in visie CommCoach

Communicatie

Communicatie is essentieel, als je zinvol leven en werken wilt.
Je wordt bewust van wat er speelt. Je neemt coach trainer supervisor Den Haag Rotterdam online
verantwoordelijkheid voor je eigen rol in het geheel. Expressie in het hier en nu, vanuit de gehele mens (vanuit het denken, voelen, intuïtie en fysiek) en in contact met jezelf en de ander.
Hiermee begint de visie van CommCoach. Vervolgens is er

Commitment

Je toevertrouwen aan het leven is soms lastig. Ontspannen aanwezig zijn, gelukkig met wat je hebt en wie je bent, de stroom volgen in plaats van dwingend sturen, soms ‘nee’ durven zeggen tegen de heersende stroom in. Het vraagt commitment naar jezelf om zó te mogen zijn en jezelf geheel te accepteren. Dan neem je jezelf serieus. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen daden en de gevolgen daarvan. Je leert omgaan met jouw eigen-aardigheden. Mogelijk wil je bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.
Als coachee of deelnemer spreek je ook commitment uit naar jezelf door naar mij, Els Pet van CommCoach, te gaan: je kiest bewust voor ontwikkeling.

Commotie

‘Beweging’ staat tegenover ‘vast’: vastzitten, vastroesten enz. Wanneer je in actie komt, is er steeds iets nieuws; je laat je gedachten en patronen los en komt in je kracht. Beweging komt van binnenuit. Zo ontstaat licht, lucht en ruimte in jouw leven en werk. Je hebt zicht op wat je het liefste doet. Het contact met jezelf en anderen verdiept. Je laat gezonde commotie ontstaan.

Toelichting logo logo bij visie CommCoach

Els Pet: “Ik heb een brede werkervaring, kan me alles voorstellen; ik werk van breed naar de kern en vanuit de kern weer naar buiten; niet alleen zichtbaar gedrag, ook binnenkant (inclusief schaduwkanten, diepste weten) en het onbewuste kunnen aan de orde komen.”

Toelichting header

Onder ogen zien, ont-dekken. “Het gaat er dus om dat je niets afwijst, maar van het moment zelf gebruik maakt, hoe de situatie ook moge zijn, en dat je alles aanvaardt en respecteert.” Uit: Meditatie in actie van Chögyam Trungpa.

Kernwaarden van CommCoach

Plezier, ontspanning, vertrouwen, beweging brengend, acceptatie, liefde, wijsheid, veilige sfeer, kracht, vitaliteit, onbevangen gewaar zijn – deze waarden horen bij de visie CommCoach.

Visie opleidingen ACC

In 2004 was ik assistent-trainer bij de ACC, nu Academie voor Coaching en Counselling; erna heb ik de opleiding coaching counselling (in Rotterdam) opgezet. Toen en nu is de humanistische benadering van Carl Rogers de leidraad in deze opleidingen.