Belang van feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen

Zowel feedback geven als ontvangen is een kunst en iets wat je kunt leren. Het is een essentieel Coachtool in de serie workshops.
Bij kritiek zou je naar de ander kunnen wijzen: ‘jij doet het fout’ of ‘jij maakt me ongelukkig’. Het effect is meestal dat die ander zich aangevallen voelt, zich terugtrekt of een kritische ‘jij-opmerking’ terug geeft. Mogelijk resultaat: miscommunicatie en uit contact.

Hoe wel feedback?

Bij juiste feedback geef je in de ‘ik-vorm’ aan wat je merkt, wat het met je doet en wat je van iets vindt. Dan neem je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen opvattingen en leg je het niet bij de ander neer.

CommCoach Els Pet: ik leg nadruk in mijn coaching en training op feedback leren geven en ontvangen, want dat is een kunst en een kunde. Wanneer ieder de feedback-vorm zou beheersen, zouden er minder conflicten en miscommunicatie zijn.
Hoe kun je zo respectvol mogelijk uiten én luisteren? Enkele simpele regels van CommCoach voor feedback geven en ontvangen:

Feedback geven

  1. geef feedback over het huidig waarneembaar gedrag van de persoon en niet over de persoon zelf
  2. baseer je feedback op zintuiglijke waarneming: ‘ik zie dit’ en ‘ik hoor dat’
  3. spreek in de ik-vorm
  4. beschrijf het effect van het gedrag op jou en je eigen gevoel
  5. wees positief kritisch: a. wat kan beter; b. wat heeft de ander goed gedaan?
  6. wees zo specifiek en concreet mogelijk, des te makkelijker is het voor de ander om feedback te ontvangen

Feedback ontvangen

  1. wat je ontvangt gaat over waarneembaar gedrag en niet over je persoon
  2. schiet niet in de verdediging of aanval
  3. ontvang de gegeven feedback als een cadeau
  4. ga niet in discussie