Communicatie in groep of team

Deze punten van Communicatie gericht op het proces heb ik 15 jaar geleden als communicatietips verspreid in groep of team. Ze zijn nog steeds bruikbaar.

  • Focussen: richt je tot één persoon, vraag door. Laat je eigen gedachtespoor los, wees benieuwd naar de ander.
  • Als je vertelt, zorg dat je gehoord wordt.
  • Laat geen informatie verloren gaan.
  • Laat je niet verleiden antwoord te geven op vragen die geen vragen zijn.
  • Verpak je mening niet in een vraag.
  • Wees alert op de wijze waarop een vraag wordt gesteld.

Er speelt natuurlijk nog veel meer bij communicatie op de werkvloer. Sommige punten lukken vooral na oefenen en andere kun je meteen elke keer doen.