Alles is energie, zo ook Energetisch Coachen

Uit Inleiding Energetisch coachboek: “

Alles bestaat uit energie, deze letters, de drager ervan, het kopje waaruit je drinkt, en wellicht ongrijpbaarder: het contact tussen coach en coachee. In dat contact gaat het over en weer en bij coaching gaat het bij uitstek om wisselwerking, om gelijkwaardig contact.

Hoe kun je als coach deze energie meer bewust worden, benutten en inzetten? Hoe kan de coachee dit vervolgens ook doen en zijn eigen rol en verantwoordelijkheid daadwerkelijk ervaren?

Op welke principes is het vak Energetisch Coach gebaseerd? 1. Bij energetisch coachen vormen de lichamelijke ervaring van de coachee en de waarneembare lichaamsuitingen het uitgangspunt van het proces. Wanneer psychische problemen niet zijn verwerkt, blijven ze knagen en ze belemmeren ons in het contact met onszelf, en met onze omgeving. Wanneer bijvoorbeeld iemand bij je komt met de spreekwoordelijke steen op de maag, dan kun je …”

Het Energetisch coachboek is Els Pet aan het schrijven in 2021

Vraag Els Pet over Energetisch coachboek