Interventies op werk effectief

Gelezen in Counselling Magazine dat interventies op werk effectief zijn:

School en het werk zijn belangrijke plekken om te werken aan het verbeteren van mentale fitheid en verminderen van stress. …. het Trimbos-instituut een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Training in de werksetting gebaseerd op cognitieve gedragstechnieken is effectief
De literatuurstudie leverde voor de werksetting 15 publicaties op, waarvan 8 systematische reviews en 7 meta-analyses. Uit de resultaten bleek dat er verschillende interventies zijn voor werknemers die effectief lijken te zijn in het verbeteren van de mentale gezondheid en verminderen van stress. De grootste bewijskracht is er voor programma’s die gebruik maken van cognitieve gedragstechnieken. Ook zijn aanwijzingen voor effectiviteit gevonden voor mindfulness, yoga, ontspanningsoefeningen en positief psychologische interventies.

Zie ook coaching Den Haag.