Waar zijn

Citaat uit Water Touching Stone – p. 287 – van Eliot Pattison over waar zijn:

So instead of human beings fighting the wrong … they just say it is for governments to do so. And governments say we must have armies to be safe, so armies are raised. And armies say we must have wars to be safe, so wars are fought. And wars kill children and devour souls that have not ripened. All because people just want to be old, instead of being true.

(Vertaling: “Dus in plaats van dat mensen het onjuiste bestrijden… zeggen ze dat de overheden dit moeten doen. En overheden zeggen dat we legers moeten hebben om veilig te zijn, dus legers ontstaan. En legers zeggen dat we oorlogen nodig hebben om veilig te zijn. dus oorlogen worden uitgevochten. En oorlogen doden kinderen en verslinden onontwikkelde zielen. En dat alles omdat mensen oud willen worden in plaats van waar zijn.”)

Ook al vind ik The Skull Mantra van Eliot Pattison een beter boek dan Water touching stone, ook in dit boek staan parels van zinnen. Wat is waar, hoe kun je waar zijn?
Ik draag bij hieraan, zoveel als ik kan, door mensen te begeleiden. Als coach, supervisor Den Haag.